Loading...
Close


QDMS


QDMS Modülleri

 1. Baz Modül
 2. Doküman Yönetimi
 3. İç / Dış Müşteri Şikayetleri
 4. Düzeltici Önleyici Faaliyetler
 5. Denetim Faaliyetleri
 6. Anket
 7. Genel Aksiyon ve YGG
 8. Eğitim
 9. Kalibrasyon
 10. Öneri
 11. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi
 12. Olay Bildirimi
 13. BT Varlık Risk Yönetimi Risk Analizi
 14. Çevre Boyut Etkileri Risk Analizi
 15. MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
 16. Kurumsal Risk Yönetimi
 17. FMEA

Neden QDMS ?

 1. Yönetim sistemi süreçlerini otomatize etmek için
 2. İzlenebilirliği sağlamak için
 3. Verileri kolayca analiz etmek için
 4. Veri paylaşımını güvenle yönetmek için
 5. Veri kaybını önlemek için
 6. Geniş iş ortakları ağı için
 7. Deneyimli kadroları için
 8. Sektörel tecrübeleri için
 9. Güçlü destek yapısı için
 10. Kurumsal hafıza oluşturmak için
 11. Sürekli öğrenmek için
 12. Zamandan tasarruf etmek için
 13. Kişilere bağlı kalmamak için
 14. Nitelikli kaynak ve AR-GE için
 15. Veri aktarım araçları için
 16. Entegrasyon desteği için
 17. Modüler kurgusu için