Loading...
Close


ENSEMBLE


Süreç Yönetimi Modülü Sayesinde

 1. Kolay ve hızlı çizim
 2. Çok seviyeli modelleme
 3. Kulvar çizimi
 4. Organizasyon hiyerarşisi
 5. Kaynak hiyerarşisi
 6. Kaynak havuzları
 7. Süreç bilgilerinin veritabanı mantığında sorgulanabilmesi
 8. Esnek ve dağıtık yapıların merkezi olarak yönetilebilmesi
 9. ISO 9001, ISO 16949 süreç yaklaşımı
 10. Kurumsal sistemlerle entegre olarak çalışma
 11. Uyarlanabilir kullanıcı giriş ekranları
 12. Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu mümkündür

Balanced Scorecard Modülü'nün Özellikleri

 1. Kademeli skor kart
 2. Master skor kart
 3. Gösterge referans ve yayılım
 4. Strateji haritası
 5. Uyarlanabilir rol bazlı ekranlar
 6. Rakip ve diğer göstergelerle kıyaslama
 7. Parametrik skor kart yapısı
 8. Manuel veri giriş ara yüzü
 9. Uyarı ve aksiyonlar
 10. Fiili gerçekleşmeleri dönemsel değerlendirme
 11. Kümülatif değerlendirme
 12. Görsel (renklerle) ve kalitatif tanımlamalarla performansı değerlendirebilme
 13. Online, Excel, Word vb. raporlar
 14. Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu