Loading...
Close


EBA


İş Akışı Yönetim Sistemi’nin Yararları

 1. İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu
 2. Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon
 3. Süreç maliyetlerinin azalması
 4. Süreç odaklı iş yapma anlayışı
 5. İş süreçlerinin standardizasyonu
 6. İş süreçlerinde takip edilebilirlik
 7. Sürükle bırak teknolojisi
 8. Minimum kod yazım ihtiyacı
 9. Rol bazlı iş akışları

Doküman Yönetim Sistemi’nin Özellikleri

 1. Kurumsal hafızanın düzenlenmesi
 2. Güvenli erişim
 3. Versiyonlama
 4. Sistematik biçimde saklama
 5. Profil Formları ile hızlı erişim
 6. Check-In / Check-Out ile kontrollü erişim
 7. Lokalizasyon desteği